Algemene voorwaarden

Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden:

FOTOGRAFIE OPDRACHTEN:

Betalingen:

Het gefactureerde bedrag dient binnen 8 dagen na iedere photo shoot te zijn overgemaakt. Met uitzondering van een geboorte fotoshoot, hiervan dient 25% vooraf te worden voldaan. De (digitale) foto’s worden na het ontvangen gefactureerde bedrag verzonden en/of overhandigd.

Auteursrecht:

Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotograaf. Foto’s zijn ook zonder auteursrechten aan te schaffen.  De prijs van rechtenvrije foto’s zijn in onderling overleg overeen te komen.

Bij aanschaf van de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden (via wetransfer) heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Zonder toestemming mogen de foto’s die in opdracht zijn gemaakt, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Denk hierbij aan het maken van bijvoorbeeld ansichtkaarten, kalenders etc. waar een winstoogmerk centraal staat.  Foto’s die in opdracht door ons zijn gemaakt kunnen ter promotie van uw bedrijf op social media, in kranten en magazines worden gebruikt. U kunt onze naam erbij vermelden, maar dat bent u niet verplicht.

Foto’s:

De fotograaf zal een selectie van de gemaakte foto’s maken en die conform het gestelde minimum aantal foto’s digitaal aanleveren in de maximale beschikbare resolutie.

Privacyrecht:

Wanneer de klant niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden op de website, blog, social media (Facebook, twitter etc) van Bergsma-lifstyle, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.

Fotografie producten:

Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoboekjes, cadeaubonnen, enz. worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Wanneer fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen twee dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De leveranciers van fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.

De fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

WORKSHOPS:

  • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
  • Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving gestuurd.
  • Bergsma-lifestyle is gerechtigd de workshop te verschuiven naar een latere datum bij onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht zich dit voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
  • Indien u een inschrijving voor de ééndaagse workshop wilt annuleren, geldt de volgende regeling:
  1. Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits hiervan tot minimaal 24 uur voor aanvang van de workshop melding is gemaakt. De cursist die vervangen wordt door bovengenoemde plaatsvervanger blijft verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld.
  2. Men kan er ook voor kiezen een tegoed bon te ontvangen, die u binnen een jaar dient te gebruiken voor één van onze workshops.
  • Annulering dient altijd schriftelijk: per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of E-mail-datum.
  • Fotograaf/Visagist/stylist Coby Bergsma van Bergsma-lifestyle behoudt zich het recht voor om in het workshop-programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Betalingen:

Het gefactureerde bedragen t.b.v. een workshop dient binnen 8 dagen na factuurdatum en voor aanvang van de workshop, te worden voldaan.

Verlies en diefstal tijdens een workshop, cursus, fotoreportage of een fotoreis

Bergsma-Lifestyle is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Deze aansprakelijkheid is ook niet aanwezig voor schade aan uzelf of goederen.

PARTNERPROGRAMMA

Alle genoemde voorwaarden cq verplichtingen zijn onverkort van toepassing op de activiteiten die worden geboekt binnen het Partner Programma via www.bergsma-photography.com aangeboden door Bergsma-lifestyle.

Gegevens van Bergsma-lifestyle:

Adres: Stationsplein 8, 8331 GM Steenwijk

KVK nr: 68280858

BTW nr: NL001722057B26: NL80ABNA0210198605 t.n.v. Bergsma-Lifestyle